English

เวบไซต์ www.aranyawiwake.com

ได้รับการสนับสนุนจาก

พระธนธัช ธนวโร (ครูบาบี)

คุณสุดาทิพย์ เจียรวงศ์ - คุณศิริพรรณ สุทธาโรจน์

 

 

 

ติดต่อ email หลัก : [email protected] and

[email protected]

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

เบอร์โทรปัจจุบัน088-773-8553 เวลาที่ควรโทร.8.00 - 10.00น.กับ16.00 - 18.00 น.

หากโทรมาแล้วไม่มีคนรับเแสดงว่า พระท่านทำกิจของสงฆ์อยู่ ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดใช้อีเมลล์ Email: [email protected]

 

ตำแหน่งของวัด :

แผนที่ทางมาวัดกดที่นี่

 

 

ถามปัญหาธรรมะ

ถามคำถามธรรมะ หรือ แสดงความเห็น
ชื่อ - สกุล
อีเมล์
คำถามธรรมะ
แสดงความเห็น